• Cooperación

  Cooperación is bedacht door Rob de Greef. Cooperación staat voor samenwerking. Samenwerking door, met en voor overheden. Samenwerking door overheden omdat wij met name adviseren over samenwerkingsvraagstukken bij overheden. Of het nou om samenwerking met andere overheden gaat of om samenwerking in de multiple helix. Samenwerking met overheden omdat wij onze opdrachten in samenwerking met u uitvoeren. Samenwerking voor overheden omdat wij waar nodig samenwerken met andere ervaren adviseurs of wetenschappers om voor u het best mogelijke resultaat te krijgen. Die samenwerking kan door ons worden voorgesteld, maar wanneer u graag wilt dat wij ons samen met iemand anders inzetten dan kan dat vanzelfsprekend ook. Cooperación is daarmee geen adviesbureau in de traditionele zin van het woord. Geen organisatie bestaande uit vele adviseurs, maar een netwerkorganisatie. Met veel adviseurs als dat nodig is, maar met beperkte inzet van adviseurs wanneer dat afdoende is.

 • Adviseurs

  Rob de Greef

  Rob is een gedreven jurist met een passie voor het openbaar bestuur. Bij verschillende bedrijven deed hij jarenlang ervaring op met adviesopdrachten op het snijvlak van het politiek-bestuurlijke, governance en recht. Afgestudeerd in het staats- en bestuursrecht, heeft hij zich gespecialiseerd in governance-vraagstukken, gemeenterecht en bestuurlijk organisatierecht. Vanuit Cooperación zet hij zich in voor dit soort vraagstukken. Van sturingsvragen tot juridische uitwerking. Van gemeenschappelijke regelingen tot overheidsvennootschappen tot informele samenwerking. Alles draait daarbij om de juiste rollen en verantwoordelijkheden. Waar nodig doet hij dit in samenwerking met anders adviseurs of wetenschappers in zijn brede netwerk, als ook behoefte bestaat aan andere expertises. Dat is ook waar Cooperación voor staat: samenwerking met u, maar ook samenwerking door specialistische adviseurs.

  Rob is sinds 2020 associé bij PROOF Adviseurs te Rotterdam, een bedrijf dat hij in 2015 oprichtte met Laura Huntjens en Florian Theissen. PROOF Adviseurs is gespecialiseerd in samenwerkings- en inkoopvraagstukken voor de publieke sector. Hij werkt dan ook nog veelvuldig samen met zijn oud-collega’s. Samen hebben zij vele mooie opdrachten mogen uitvoeren op het gebied van samenwerking.

  Rob is sinds 2011 tevens docent/onderzoekers staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is daar onder meer betrokken (geweest) bij het mastervak Gemeenterecht (sinds 2013), en de bachelorvakken Staatsrecht (2013-2017), Bestuursrecht (2019) en Overheidsrechtspersonenrecht (2013-2016). Voor de VU Law Academy geeft hij al sinds 2011 verschillende leergangen, actualiteiten- en verdiepingscursussen op het snijvlak van samenwerking en recht. In 2020 hoopt hij eindelijk te promoveren op een proefschrift over de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. Met Sjoerd Zijlstra, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit, werkt hij al jaren samen in klussen omtrent het bestuurlijk organisatierecht. Zo brachten zij adviezen uit over onder meer de regionale gezondheidsdiensten, experimentbepalingen in organieke wetgeving, zelfstandige bestuursorganen en de Amsterdamse deelgemeenten.

  Andere samenwerkingspartners

  Verder werkt Rob op meer ad-hoc basis samen met zijn oud-werkgever Berenschot. Samen met Roeland Stolk ontwikkelde hij de handreiking Grip op regionale samenwerking en workshops omtrent grip op samenwerking voor raadsleden, statenleden en griffiers. Deze ervaringen bundelden zij samen met Laurens Vellekoop in een essay Grip op samenwerking in de praktijk. Laurens en Rob gaven naar aanleiding daarvan wederom verschillende workshops. Met Berenschot deed hij in 2018-2019 ook een onderzoek naar de democratische legitimatie van intergemeentelijke samenwerking en was hij betrokken bij verscheiden regiodagen rond het project Ruimte in Regels van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Overige nevenfuncties

  Sinds 2008 is Rob als auteur verbonden aan Wolters Kluwer. Hij schrijft sedertdien het artikelsgewijze commentaar op de Wet gemeenschappelijke regelingen in Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet. Sinds 2011 is hij ook een van de schrijvers van de halfjaarlijkse kroniek bestuurlijke organisatie bij het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. Sinds 2012 is hij lid van de redactie van De Gemeentewet en haar toepassing. Daarnaast publiceert hij ook regelmatig in De Gemeentestem op ad-hoc basis.

  Sinds 2008 is Rob ook auteur bij eerst Reed Business en nu Sdu voor het artikelsgewijze commentaar op de Algemene wet bestuursrecht (thans: VIND Bestuursrecht). Hij schrijft daar nu de commentaren op de artikelen over mandaat, delegatie, attributie, goedkeuring, vernietiging en schorsing. Over bevoegdheidstoedeling en bestuurlijk toezicht anders gezegd. Voor Sdu is hij sinds 2018 ook vast columnist voor Gemeente.nu.

  Rob is ook al jaren politiek actief, maar altijd op de achtergrond. Binnen de VVD heeft hij meerdere functies mogen bekleden, zoals secretaris en lid van de partijcommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afdelingsvoorzitter van Helmond, regiovoorzitter van Zuidoost-Brabant en thans netwerkvoorzitter van Peelland.

  Werkverleden

  2015-2019 Partner en senior adviseur bij PROOF Adviseurs

  2012-2015 Partner en senior adviseur bij KokxDeVoogd

  2008-2011 Senior consultant bij Berenschot

  2007-2008 Junior universitair docent bij de Universiteit Utrecht, als nevenfunctie naast het

  ministerie en later Berenschot

  2005-2007 Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Lidmaatschappen

  Rob is lid van de Nederlandse Juristenvereniging (NJV), de Staatsrechtkring, de Vereniging voor

  Bestuursrecht (VAR) en de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving.

  Rob de Greef
 • Our Gallery
 • Contact

  Contactgegevens Statenlaan 221
  5708 ZX Helmond
  06-23168602
  rob@cooperacion.nl
  www.cooperacion.nl

  See Document
  Contact